hasselt C.c.

Documenten

Aangifte tegen lichamelijke ongevallen


Cricket Vlaanderen werkt samen met Arena als verzekeringsmaatschappij.
Alle aangesloten leden zijn via Cricket Vlaanderen verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.

Klik hier om het aangifteformulier verzekering tegen lichamelijke ongevallen te downloaden.

Klik hier om het ongevalsaangifte Burgerlijke Aansprakelijkheid te downloaden.

Een lid is slechts verzekerd als deze met de nodige gegevens bij aansluiting werd doorgegeven aan de federatie. Een lid moet een verzekering elk jaar hernieuwen. Nodige informatie: naam en voornaam & adres.

Wanneer er zich een ongeval voordoet in uw vereniging, moeten volgende stappen ondernomen worden:

1.       De cricket club bezit een aantal ongevalaangifteformulieren via Cricket Vlaanderen (deze kunnen steeds worden bijgevraagd).  Of deze kunnen van de website gedownloade worden.

a.       Er zijn aangifteformulieren voor burgerlijke aansprakelijkheid of lichamelijke ongevallen.

2.       Het ongevalaangifteformulier laat je invullen door de clubverantwoordelijke (bijvoorbeeld een bestuurslid).

3.       Het geneeskundig getuigschrift laat je binnen de 48 uur invullen door de geneesheer. Je betaalt op dat moment zelf de kosten van het doktersbezoek (deze worden achteraf terugbetaald door Arena).

4.       Stuur het ingevulde aangifteformulier zo snel mogelijk naar het secretariaat van Cricket Vlaanderen (Zijp 18, 1780 Wemmel). CV stuurt dit formulier dan op naar Arena.

5.       Breng Cricket Vlaanderen indien mogelijk reeds op de hoogte (digitaal of telefonisch) van de feiten en de opstart van een verzekeringskwestie.

6.       De afhandeling van uw dossier gebeurt vanaf nu rechtstreeks met Arena. Na ontvangst van het aangifteformulier zal Arena u het nummer van uw dossier meedelen.

7.       Alle bijkomende onkostennota’s en verslagen kan u best onmiddellijk overmaken aan Arena zodat zij, als het dossier volledig is, tot vergoeding kan overgaan.

8.       Het verzekeringscontract voorziet in terugbetaling van de behandelingskosten met verwijzing naar het RIZIV-barema tot beloop van het eventuele overschot nà tegemoetkoming van het ziekenfonds. Behoudens uitzondering komen slechts de in het ziekte- en invaliditeitsbarema voorziene prestaties in aanmerking voor vergoeding.

9.       In toepassing van de wet moeten de geneesheren en ziekenhuizen aan de patiënten of aan hun ouders om betaling van de gewone verstrekkingen verzoeken en de getuigschriften voor verstrekte hulp, bestemd voor het ziekenfonds, afleveren.

10.   Op vertoon van de stavingsstukken en van de afrekening van het ziekenfonds vergoedt Arena haar tegemoetkoming op de door de rechthebbenden gewenste wijze (rekeningnummer).

11.   Het slachtoffer (of de ouders) hebben vrijheid van keuze van arts of ziekenhuis ongeacht welke dokter of ziekenhuis de eerste verzorging heeft toegediend.


Mutualiteit

Hier vindt u de formulieren van de verschillende ziekenfondsen waarmee u terugbetaling van (een deel van) het lidgeld kan aangevragen.

this is a subheading

This is a Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Massa sapien faucibus et molestie ac. Nulla facilisi morbi tempus iaculis urna id volutpat. Sit amet justo donec enim diam vulputate ut.

© Copyright Hasselt Cricket Club